Even geduld

Milor icon Milor logo Home Home Home Verkennen Explorer Explore Over A-propos About Disclaimer Avertissement Disclaimer Mijn Account Mon Compte My Account Winkelmandje Panier Cart Checkout Checkout Checkout BUITENSPELEN ETEN & DRINKEN KERST GEBOORTE KIDS KRAAMCADEAU LIFESTYLE PARTY THEMA STATIONERY VARIA

Algemene voorwaarden


De consument heeft het recht aan Milor mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief

binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. (Artikel 9 : Herroepingsrecht)

 

Ondernemingsgegevens:


Symin VOF

Welzijnstraat 101

9620 Zottegem

Ondernemingsnummer : BE 0849.467.602

Email : milor@conceptstore.be

Tel : 00 32 496 760 570

Artikel 1: Algemene bepalingen

De elektronische webwinkel van Symin, een VOF met maatschappelijke zetel te Zottegem, België, BTW BE 0849 467 602, RPR Gent,

hierna genoemd Milor biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen. 

Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen uit het Milor assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij Milor.

De klant aanvaardt dat deze voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden,

ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn. 

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is louter decoratief bedoeld en kan elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de België en Nederland. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.

Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 12).

MILOR is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis.

MILOR is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door MILOR.

MILOR is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering. 

Artikel 4: Online aankopen

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het MILOR assortiment online aan te kopen.


Bij het plaatsen van een eerste bestelling heeft de klant de keuze om zich al dan niet te registreren en een persoonlijk account aan te maken.

Bij latere bestellingen kiest de klant ervoor om zich aan te melden op het eerder geregistreerde account of om door te gaan zonder registratie.


Na het maken van bovenstaande keuze, krijgt de klant een overzicht van de artikelen die hij wenst te bestellen met een overzicht van de totale eindprijs, inclusief BTW en eventuele verzendkosten.

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van MILOR. De artikelen worden thuis bij de klant geleverd binnen de aangeduide termijn.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:


We aanvaarden geen cadeaubonnen noch waardebonnen op de webshop.


Verzendingen gebeuren via Bpost met tracking voor alle pakketjes.


Vanaf een bestelling van 60 euro zijn er geen verzendkosten.

Indien uw pakket niet wordt opgehaald in het ophaalpunt en terug naar ons gestuurd wordt valt de retourkost ten laste van de klant.


Milor kan niet verantwoordelijk geacht worden voor de beschadiging, diefstal of het verlies van goederen tijdens de verzending via Bpost. Indien u zich wil verzekeren kan u best kiezen voor verzending via Bpost.

Wij doen er alles aan om de goederen zo goed en veilig mogelijk te verpakken.


Retouren:


Artikelen aangekocht via de webwinkel van Milor kunnen geretourneerd worden binnen een termijn van 14 dagen na levering en dit op voorwaarde dat het product ongebruikt, onbeschadigd is en voorzien is van alle originele labels.

Beschadigde of herstelde goederen kunnen niet teruggenomen worden.

kunnen omwille van hygiënische redenen nooit teruggenomen worden.

Wij vragen u ook binnen de 5 werkdagen ons op de hoogte te brengen van het feit dat u een product wenst te retourneren.

De kosten en het risico voor het terugzenden van de producten liggen uitsluitend bij de koper.


Wij behouden ons het recht tot weigering van terugbetaling bij vermoeden dat het product beschadigd werd door de klant, reeds gebruikt is of als de redenen ongegrond zijn.

Artikelen die verkocht worden in onze outlet collectie of in promotie staan zijn geen kortingcodes of extra acties mogelijk.

Cadeaubonnen en waardebonnen zijn bij online aankoop niet van toepassing.


Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van MILOR.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering.

De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van MILOR te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 6: Klachten

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.

Artikel 7: Garantie

a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten.

Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar.

Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

b. Algemeen

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de MILOR klantendienst waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan MILOR.

Elk gebrek dient binnen 14 dagen na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik,

gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 8: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen :

De consument heeft het recht aan MILOR mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief

binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 5 dagen vanaf de levering contact opnemen met de MILOR klantendienst

en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan MILOR, Welzijnstraat 101, 9620 Zottegem, België.

Goederen met een verkoopsprijs van 100 Euro of meer dienen ons per koerier ( Bpost ) te worden terugbezorgd.

Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:

- gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen

- artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd

- artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt

- artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden

Artikel 9: Privacy  

MILOR verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit.

Wil u ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook uw e-mailadres door.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van MILOR bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat MILOR uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen.

Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen op het hierna vermelde adres: milor@conceptstore.be.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen,

MILOR heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

MILOR respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

MILOR maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker.

Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure.

Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij u bestelling alsnog kunnen invoeren.

MILOR houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op milor@conceptstore.be.

Artikel 10: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien onverschillig welke bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door MILOR om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen,

zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.


Artikel 11: MILOR Klantendienst

De MILOR klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer +32 496 760 570, via e-mail op info@milorconceptstore.be of per post op het volgende adres : Welzijnstraat 101, 9620 Zottegem/België-

Artikel 12: Wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van MILOR.

Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden.

MILOR kan deze voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe voorwaarden.

Artikel 13: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 14: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Gent bevoegd.

Welzijnstraat 101B-9620 Zottegeminfo@milorconceptstore.beMilor+32 9 311 44 77 Terug naar website